Euroferma

Emisiune pentru țărani deștepți …

APIA: Campania de depunere a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2020 a debutat luni

blogEntryTopperCampania de depunere a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2020 a demarat luni, 2 martie, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Cererile Unice de Plată trebuie depuse de către solicitanţi la Centrele judeţene/locale ale APIA şi la cel al Municipiului Bucureşti, până la data de 15 mai 2020, precizează sursa citată.
Pe durata campaniei, fermierii trebuie să depună o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.
Totodată, APIA informează fermierii că, pe tot parcursul campaniei, le va acorda sprijinul necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare pentru accesarea fondurilor europene.

În acest an, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online, iar finalizarea şi închiderea cererii unice de plată se va face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea solicitării, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic.
Acelaşi principiu se aplică şi pentru fermierii şi crescătorii de animale, care vor completa Cererea unică de plată - declaraţie sector zootehnic, împreună cu funcţionarul APIA, în aplicaţia dedicată sectorului zootehnic.
Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată, măsurilor de dezvoltare rurală sau ajutoarelor naţionale, fermierii trebuie să depună anual, la APIA, Cererea Unică de Plată şi să îndeplinească condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
În cazul Măsurilor 10 şi 11, fermierii trebuie să respecte şi cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii (indiferent că sunt persoane fizice sau juridice) trebuie să prezinte documentele privind utilizarea terenului, aşa cum prevede Ordinul MADR nr. 619 din 2015, cu modificări şi completări.
Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi să fie valabile la data depunerii solicitării. În acelaşi timp, responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.
Conform prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naţionale tranzitorii aferente Campaniei 2020, trebuie să respecte normele de eco-condiţionalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.
Informaţii detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărţile şi listele cu Unităţile Administrativ-Teritoriale (UAT) eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, pot fi consultate la centrele judeţene/locale ale APIA şi pe paginile de internet: www.apia.org.ro, www.madr.ro şi www.pndr.ro.

Sursa: AGERPRES

Înapoi la știri
blog comments powered by Disqus