Euroferma

Emisiune pentru țărani deștepți …

Ministerul Agriculturii acordă ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

blogEntryTopperMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), primeşte cereri de solicitare a ajutorului excepţional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, potrivit unui comunicat remis vineri.

"Această schemă de susţinere financiară are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru susţinerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie - 12 august 2022, cu achiziţia de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante şi/sau produse de protecţie a plantelor şi/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafeţele cu plantaţii pomicole pe rod şi/sau cu arbuşti fructiferi şi/sau cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, care utilizează eficient resursele, gestionează nutrienţii şi aplică metode de producţie favorabile mediului şi climei prin activitatea agricolă de întreţinere a plantaţiilor pe care o desfăşoară", se menţionează în comunicat.
Conform sursei citate, cererile se depun/transmit (prin fax/poştă/eletronic) la Centrele APIA unde au depus Cererea unică de plată 2022.
Totodată, APIA pune la dispoziţia solicitanţilor formulare pretipărite ale cererii de solicitare ajutorului excepţional, încărcate cu datele preluate din IACS - Cererea unică de plată 2022: date de identificare, suprafeţe şi culturi (coduri de cultură) declarate, iar aceştia trebuie să le verifice/completeze/corecteze dacă este cazul.
Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro.
Potrivit sursei citate, suma care se acordă beneficiarilor este obţinută prin înmulţirea grantului financiar unitar, exprimat în lei/hectar, cu suprafaţa declarată cu plantaţii pomicole pe rod şi/sau cu arbuşti fructiferi şi/sau cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022, exprimată în hectare şi nu poate depăşi valoarea maximă de 175.000 lei/ beneficiar.
"În cazul în care suma de plată calculată prin înmulţirea grantului financiar unitar, exprimat în lei/hectar, cu suprafaţa declarată cu plantaţii pomicole pe rod şi/sau cu arbuşti fructiferi şi/sau cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022, exprimată în hectare este mai mare decât valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achiziţionate, atunci se aprobă suma reprezentând valoarea totală a documentelor justificative. În cazul în care sumă calculată este mai mică decât valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achiziţionate, atunci se aprobă această sumă calculată", se mai precizează în comunicat.
Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor sunt de 126,15 milioane lei, echivalentul sumei de 25,49 milioane euro.
Potrivit MADR, suma de 63,075 milioane lei, echivalentul sumei de 12,745 milioane euro, reprezintă finanţare externă nerambursabilă, iar suma de 63,075 milioane lei, echivalentul sumei de 12,745 milioane euro provine de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 şi în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.
"În situaţia în care sumele centralizate depăşesc resursele financiare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului excepţional se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii.", se precizează în comunicat.

Sursa: AGERPRES

Înapoi la știri
blog comments powered by Disqus