Euroferma

Emisiune pentru țărani deștepți …

Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat la cantităţile de motorină aferente trimestrului II, depuse până pe 31 iulie

blogEntryTopperFermierii pot depune, până pe data de 31 iulie 2020, cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat în contul cantităţilor de motorină aferente trimestrului II din acest an, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă transmis miercuri.

Solicitările se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
Termenul limită de transmitere a cererilor este 31 iulie 2020, inclusiv, şi face referire la rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2020.
Rambursările de sume sunt valabile pentru sectorul vegetal, sectorul zootehnic şi sectorul îmbunătăţiri funciare.
Potrivit APIA, toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însuşite prin semnătură şi vor purta sintagma "conform cu originalul".
Cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poşta electronică, fax etc)/servicii poştale/încărcate pe serverul extern pus la dispoziţie de APIA sau depuse direct la sediul Centrului judeţean unde există cererea de acord de finanţare.
Documentele postate sau transmise vor sta la baza operării şi verificării datelor în aplicaţiile electronice de gestionare a ajutorului de stat şi la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.

Sursa: AGERPRES

Înapoi la știri
blog comments powered by Disqus