Euroferma

Emisiune pentru țărani deștepți …

AFIR primeşte, până la 31 octombrie, cereri pentru proiectele de investiţii din domeniul procesării produselor agricole

alimente-3
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte, până pe 31 octombrie 2016, ora 16:00, cereri pentru finanţarea proiectelor de investiţii din domeniul procesării produselor agricole prin intermediul submăsurii 4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole' din cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020), alocarea bugetară pentru sesiunea anuală curentă fiind de aproximativ 93,5 milioane euro.

Conform unui comunicat al AFIR, modalitatea de depunere a proiectelor este cea online, pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir.info. Pragul minim de depunere este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei submăsuri.
Aceste fonduri sunt destinate investiţiilor care au ca obiectiv înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese, aplicarea măsurilor de protecţia mediului, creşterea numărului de locuri de muncă sau promovarea investiţiilor pentru
producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile.
Pentru un proiect finanţat prin sM 4.2 se pot obţine, în funcţie de tipul beneficiarului şi investiţia propusă, un milion euro/proiect (pentru IMM-uri, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat), 1,5 milioane euro/proiect (pentru alte întreprinderi - pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat) şi 2,5 milioane euro/proiect (pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, indiferent de tipul de solicitant, precum şi pentru forme asociative).
Sprijinul public nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul Parteneriatului European de Inovare.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin sM 4.2 sunt variate şi cuprind de la PFA II (Întreprindere Individuală) sau IF (Întreprindere Familială) la SRL-uri, cooperative agricole, societăţi cooperative şi grupuri de producători. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale, cât şi pentru investiţii în active necorporale.
Dintre investiţiile corporale eligibile fac parte construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea unităţilor de procesare sau a construcţiilor destinate unei etape sau întregului flux tehnologic de tipul colectare - depozitare.
Tot în cadrul acestei categorii sunt eligibile construcţiile destinate protecţiei mediului (aferente investiţiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficienţă energetică), infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect. Sunt eligibile în cadrul submăsurii 4.2 şi spaţiile destinate personalului de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiştrilor, a şefului de secţie, spaţiu pentru servirea mesei etc.
În ceea ce priveşte cheltuielile generate de investiţiile în active necorporale, AFIR aminteşte că sunt eligibile organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului, achiziţionarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului, achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentaţia tehnico-economică a proiectului şi chiar cheltuieli aferente marketingului produselor obţinute, în limita a maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro (înfiinţarea unui site pentru promovarea şi comercializarea propriilor produse, etichetarea produselor sau crearea unei mărci/brand).

Sursa: AGERPRES

Înapoi la știri
blog comments powered by Disqus