Euroferma

Emisiune pentru țărani deștepți …

Beneficiarii APIA pot accesa credite garantate de Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

fermieripecamp
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) continuă semnarea convenţiilor cu băncile implicate în finanţarea beneficiarilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, în baza cărora va garanta maximum 80% din valoarea creditelor pentru capital de lucru acordate pentru desfăşurarea activităţilor curente.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, garanţia de până la 2,5 milioane de euro/beneficiar se acordă fermierilor activi care intenţionează să acceseze credite pentru capital de lucru, în baza sumelor alocate din subvenţii/ajutoare de stat, la solicitarea băncilor şi în baza aceleiaşi documentaţii depuse pentru accesarea creditului.
Beneficiarii subvenţiilor de stat din sectorul agricol şi alimentar vor putea solicita credite garantate de FNGCIMM pentru următoarele măsuri: a) măsura 14 - bunăstarea animalelor anul de angajament 2019; b) măsura 14 T - plăţi privind bunăstarea animalelor, anul de cerere 2019; c) schemele de sprijin implementate de APIA - campania 2019.
Aceştia trebuie să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene, să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorilor şi să nu beneficieze de garanţii de la alte fonduri de garantare pentru finanţarea aceasta.
Pentru garanţia acordată, se plăteşte un singur comision de garantare, calculat în funcţie de categoria de risc stabilită de banca finanţatoare. Valoarea comisionului de garantare începe de la 1,1%/ an, pentru beneficiarii încadraţi de bancă în categoria I, comisionul mediu fiind între 1,5 - 1,6%.
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM- urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane de euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

Sursa: AGERPRES

Înapoi la știri
blog comments powered by Disqus