Euroferma

Emisiune pentru țărani deștepți …

AFIR a publicat în dezbatere publică Ghidul pentru investiţii în infrastructura de irigaţii

irigatii-2
Sprijinul public pentru investiţiile finanţate prin submăsura destinată modernizării sau adaptării infrastructurii agricole şi silvice, componenta de irigaţii, nu va depăşi un milion de euro/proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune, respectiv, 1,5 milioane de euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare, se arată în Ghidul solicitantului, publicat în dezbatere publică de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Submăsura 4.3 'Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice', componenta pentru infrastructura de irigaţii, este finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020), iar versiunea consultativă a Ghidului solicitantului se aplică pentru teritoriul naţional şi pentru zona ITI - Delta Dunării.
“Infrastructura de irigaţii reprezintă un sector vital pentru agricultură şi pentru dezvoltarea mediului rural, care are nevoie de investiţii durabile şi de o finanţare consistentă. Nu putem discuta despre o agricultură cu adevărat performantă fără a susţine cu măsuri concrete dezvoltarea sistemului de irigaţii. Sprijinul financiar acordat prin submăsura 4.3 irigaţii va avea un efect pozitiv prin promovarea tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură, scăderea costurilor determinate de consumul apei şi creşterea suprafeţelor irigate. Lansăm acum în consultare publică Ghidul solicitantului pentru investiţii în infrastructura de irigaţii din nevoia de a primi din partea beneficiarilor un feedback real în ceea ce priveşte modul de implementare a acestei submăsuri. Suntem conştienţi de rolul principal al Agenţiei, acela de a crea instrumente eficiente, din punct de vedere al celor care implementează proiectele de investiţii şi care să răspundă în mod real nevoilor beneficiarilor”, declară directorul general al AFIR, Adrian-Ionuţ Chesnoiu.
Potrivit AFIR, sprijinul public pentru investiţiile finanţate prin această submăsură este 100% nerambursabil.

Ghidul solicitantului în versiune consultativă este publicat pe pagina de internet a AFIR - www.afir.info - la secţiunea Dezbatere publică, iar toţi cei interesaţi pot transmite observaţii şi propuneri de modificare a documentului în termen de 10 zile de la data publicării acestuia.
Ca urmare a modificării fişei submăsurii (sM) 4.3 din PNDR 2014-2020, a crescut suprafaţa acoperită cu sisteme de irigaţii viabile economic de la 823.130 hectare la 1,8 milioane hectare, conform studiului 'Actualizarea strategiei investiţiilor în sectorul irigaţiilor', valoare asumată la nivelul ţării noastre în cadrul Anexei nr. 2 la H.G. 793/ 2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România.
AFIR precizează că un element de noutate îl reprezintă faptul că proiectele de modernizare sunt eligibile dacă instalaţiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigaţii supuse modernizării fac parte dintr-un sistem de irigaţii care a fost activ în trecutul recent (2007 - 2016). De asemenea, sunt eligibile investiţiile în modernizarea sistemelor care au ca rezultat mărirea suprafeţei nete irigate.
Totodată, în sesiunea din acest an, vor putea depune proiecte pentru investiţii în infrastructura secundară de irigaţii, derulate prin PNDR 2014-2020, şi solicitanţii care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR. Beneficiarii eligibili care pot primi finanţarea pentru a realiza investiţii în infrastructura de irigaţii sunt Organizaţii sau Federaţii ale Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/ FOUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.
Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor depuse prin sM 4.3I vizează investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente staţiilor de pompare/ repompare/ punere sub presiune sau pentru racordarea la utilităţi, inclusiv construcţia sau modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat.
Pe de altă parte, pe lista cheltuielilor neeligibile se află: costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate; costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente şi costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.
Principiile de selecţie aferente proiectelor depuse pentru a primi finanţare pentru sM 4.3I se referă la economia de apă (maxim 20 de puncte), la suprafaţa irigată prin proiect (maxim 40 de puncte), la modalitatea de alimentare, respectiv direct de la sursă sau în sistem gravitaţional (maxim 20 de puncte) şi la complementaritatea cu investiţii pentru modernizarea sistemelor de irigaţii în aval (maxim 20 de puncte).

Sursa: AGERPRES

Înapoi la știri

blog comments powered by Disqus