Euroferma

Emisiune pentru țărani deștepți …

AFIR elimină obligativitatea semnării şi ştampilării pe fiecare pagină a documentaţiei privind investiţiile în procesare agricolă şi pomicolă

fermieripecamp
Fermierii care solicită finanţare pentru investiţii private în procesare agricolă şi pomicolă nu vor mai fi obligaţi să semneze şi să ştampileze pe fiecare pagină a cererii de finanţare şi a documentaţiei aferente, iar solicitantul îşi asumă pe proprie răspundere veridicitatea actelor depuse la dosar, precizează directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionuţ Chesnoiu, într-un comunicat de presă transmis vineri.

AFIR a publicat, în data de 29 iunie, pe pagina oficială de internet, versiunile finale ale Ghidului solicitantului, precum şi anexele aferente submăsurilor 4.2 'Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole' şi 4.2a “Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, pentru sesiunea anuală 2017.
“Ghidul solicitantului pentru submăsurile dedicate sectorului de procesare vine cu modificări faţă de sesiunile anterioare de depunere a proiectelor. Astfel, am mărit cu o lună termenul în care cei care au fost notificaţi pentru semnarea contractului de finanţare pot să aducă documentele necesare contractării investiţiei (dovada cofinanţării, avize de mediu, cazier juridic etc). De asemenea, a fost eliminată obligativitatea semnării şi ştampilării pe fiecare pagină a cererii de finanţare şi a documentaţiei aferente. Solicitantul îşi asumă veridicitatea documentelor, iar dacă la prezentarea acestora în original se constată neconcordanţe care afectează condiţiile de eligibilitate sau de selecţie, proiectul va fi declarat neeligibil. La fel cum depunerea proiectelor este online pe site-ul AFIR, beneficiarii au posibilitatea de a solicita modificări ale contractului de finanţare tot online, în acest fel economisind timp preţios. Acestea sunt câteva dintre simplificările pe care le-am implementat în sesiunea din acest an”, a explicat Chesnoiu.
Potrivit AFIR, sprijinul acordat în cadrul submăsurii (sM) 4.2 este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi grupuri de producători/cooperative şi de 40% pentru alte întreprinderi, dar nu va depăşi un milion de euro/proiect pentru IMM-uri sau 1,5 milioane de euro/proiect pentru alte întreprinderi.
De asemenea, pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat (succesiunea de etape şi operaţii din cadrul aceleaşi unităţi implicate în colectarea, procesarea, distribuţia, depozitarea şi manipularea produselor agro-alimentare, de la colectare până la comercializare), indiferent de tipul de solicitant, sprijinul este de 2,5 milioane de euro/proiect. Tot 2,5 milioane de euro se acordă pentru proiectele depuse de forme asociative (cooperative şi grupuri de producători).
Pe de altă parte, prin sM 4.2a, intensitatea sprijinului acordat este 50% din totul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi de 40% pentru întreprinderi mari. Astfel, pentru întreprinderi micro şi mici, inclusiv forme asociative, sprijinul nu va depăşi 600.000 euro/proiect sau 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat.
Întreprinderile mijlocii (inclusiv forme asociative) beneficiază de o finanţare maximă de 800.000 euro/proiect sau, în cazul investiţiilor care conduc la un lanţ alimentar integrat, finanţarea ajunge la 1,1 milioane euro/proiect. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile acordate pentru întreprinderi mari este de un milion de euro şi de 1,5 milioane de euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat.
Totodată, prin intermediul sM 4.2a sunt eligibile investiţii legate de producerea de băuturi alcoolice. Valoarea sprijinului acordat pentru acest tip de investiţii este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 de euro pentru microîntreprinderi şi 300.000 de euro pentru formele asociative.
Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie, sesiunea de primire a proiectelor se va deschide după minimum şapte zile de la data publicării versiunilor finale ale Ghidurilor solicitantului pe pagina de internet a AFIR.

Sursa: AGERPRES

Înapoi la știri
blog comments powered by Disqus