Euroferma

Emisiune pentru țărani deștepți …

Fondurile nerambursabile pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale au fost solicitate integral

sat-2
Fondurile nerambursabile în valoare de 73 de milioane de euro alocate pentru investiţii în activităţi neagricole, aferente sesiunii anuale 2016, au fost epuizate ca urmare a solicitărilor de finanţare primite on-line prin portalul AFIR (www.afir.info), informează, miercuri, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Un număr de 2.396 proiecte de investiţii în activităţi neagricole, în valoare de 146,04 milioane de euro, au fost depuse începând din 28 iulie 2016, dată la care a fost deschisă sesiunea pentru submăsura (sM) 6.2 "Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale".
"Precizăm că AFIR a primit solicitări de finanţare în limita plafonului de depunere a proiectelor, care a fost de 200% faţă de suma alocată pe sesiune, respectiv 146 de milioane de euro. Astfel, după evaluarea de către experţii AFIR a tuturor proiectelor depuse, vor fi selectate pentru finanţare în limita alocării disponibile pentru sM 6.2 în 2016 (73 milioane de euro) în funcţie de punctajul obţinut la criteriile de selecţie de către fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, aceeaşi valoare a sprijinului şi aceeaşi prioritate, departajarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus în Planul de afaceri pentru producţia comercializată/ serviciile prestate", se mai arată în comunicatul citat.
Investiţiile eligibile prin Submăsura 6.2 pot asigura înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale. Activitatea acestora presupune multe tipuri de investiţii (fabricarea produselor textile şi a încălţămintei, prelucrarea lemnului, producţia şi furnizarea de energie electrică, activităţi de servicii informatice, activităţi de creaţie şi interpretare artistică, activităţi de design specializat etc). Sprijinul public nerambursabil aferent submăsurii 6.2 este de
100%.
Beneficiarii care depun proiecte de investiţii pot primi 50.000 euro/proiect sau 70.000 euro/proiect în cazul în care Planul de Afaceri prevede activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat, în 26 iulie, că deschide în perioada 28 iulie - 30 noiembrie 2016 o nouă sesiune anuală de depunere a proiectelor de investiţii pentru submăsurile din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020 prin care sunt finanţate proiectele de investiţii în activităţi neagricole derulate în mediul rural, suma alocată fiind de 158 milioane de euro.
AFIR va primi online proiecte de investiţii pentru Submăsura 6.2 'Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale' şi pentru Submăsura 6.4 'Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole'.
"Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte la termenul limită prevăzut sau înainte de acest termen, dacă valoarea publică totală a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate ajunge la 200% (excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase). Această prevedere nu se aplică în primele cinci zile calendaristice ale sesiunii şi ale etapelor de depunere, când sesiunea va rămâne deschisă indiferent dacă suma alocată va fi epuizată", preciza AFIR în luna iulie a acestui an.

Sursa: AGERPRES

Înapoi la știri
blog comments powered by Disqus